Kamachixa markataki askïñapawa

 
(El Alto, 16.09.2013 09:18) Altu Pata markana, Carta Organica Municipal, uka Kamachi lurawiwa qalltani. Uka yatiwixa, janiwa taqi markachirinakaru, phuqhata yatiyatäkiti. Ukhama jani suma yatiyatawa pachpa markansa jani yaqätakiti.
 
Ukhmarusa, janirakiwa yatiskiti, kunjampinsa uka amtawxa sarantayapxani, uksa. Markachirinakaxa, ukhamäpanxa, janirakiwa kunärsasa, kawkhansa khitinakasa ukxa amuykipapxani, uksa. Ukata uka Kamachxa jani khitisa yäqapxkiti.
 

Jichhaxa Altu Pata markachirinakaru aka amtawi yatiyañaxa wakisiwa. Kuna matasa, kunata luratasa, kuna kamachi uñakipawisa, taqina amuki phuqhañataki, taqitaki askïñapatakixa, pachpa markawa yatiñapa.

 

Qillqiri: Norah Quispe (Al Alto - La Paz/Bolivia)