Verónica Peñasco nos dejó una obra inédita

  (21.08.2013 11:11)                                                                                                                    

Verónica Peñasco kullakaxa, televisión uksana yatiyawina irnaqirïnwa. Khä 2012 maranwa, lunthatanakaxa, juparu ukhamaraki jilapampiru jiwayxapxatayna. Ukaxa ancha markaru t’iphuyawayäna.

 

Jupaxa 2012 machaqa maranwa, Jisk’a Machaqa markana, mä aymara qillqiriru liwrupa churatayna. “Uñxatt’arapita, ukata inacha kunjamatsa, papilaru apsuyxäta” sasina churatayna.

 

Uka pankaxa mä qillqañana, “Waman Puma de Ayaala” atipa atipasiñaru uñstayatätaynawa. Ukanxa Peñasco kullakana pankapaxa yaqha qillqirinakana liwruparuxa janiwa atipaña yatkataynati. Uka pankana sutipaxa: “Ch’uqi llamayu”, satawa. Ukaxa mä novela aymara aruna qillqt’atawa. Janiwa uka panka papilaru apsuñxa jikipxkataynati. Jichhakamawa uka papilaru apsuri thaqhaskapxi.  Jichhaxa uka pankaxa “Ispalla” sutini aliqata suma wakt’ayatäxiwa. Janipuni uka papilata pankaru tukuyirinaka jikitäkanixa, aka internet uksata apsutäxani, sapxiwa.