Archivo de artículos

Illampu Iklisyana k’upsusita

14.09.2013 15:59
Illampu Iklisyana k’upsusita Janira Kumputarurasa utjkatayna, uka pachätaynawa. Nayraxa jaqinakaxa pankanakaru amparampi qillqantasakiwa jaqichasipxkatayna, uka pachanakätaynawa. Ukhamatxa mä chachasa yaqhachaqana yaqhampi mayampsa payampsa wasitata jaqichasirïtayna.   Mä chachaxa...

Con ojos aymaras: Una buena toma de decisión

11.09.2013 15:25
                                                                                   ...

Esbozo Histórico de la Lengua Aymara

04.09.2013 14:24
 LIBRO 5 Esbozo Histórico de la Lengua Aymara.pdf (1406844)   Obra: Esbozo Histórico de la lengua Aymara  Autor: Félix Layme Pairumani

Chuy! janipuniwa alawasïtati

28.08.2013 10:45
Qillqiri: Félix Layme Pairumani   Chuy! Kullaka, jilata janipuniwa, kunäkasasa wali kusisita, alawasïtati. Kunasa allthaptxirïtaynawa. Laruñasa jachañasa mayakiwa, ukatsa akch’itankakiwa tinkuñaxa, siwa. Taqi kunawa jumankasamachaki, ukata chiqpachasa janiwa jumankkiti. Kunasa luratamatjamawa...

Chachanakampi anatasiri warmi

28.08.2013 10:33
   Qillqiri: Felix Layme Pairumani   Taqi jaqjamawa kasarasitayna. Kimsa wawanïpxataynawa. Jupaxa Pataka Amaya markankirïtaynawa. Aka pachana, jichha pachanakaxa, janipuni kunasa wiñayäkiti. Chachapampi jaljtxapxataynawa. Supaya chuyma laq’uxa janipuni ikkitixa. Uka jaqichataru...

Urkupiña 2013

15.08.2013 19:56
Gran entrada folklórica... https://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20130813/recorrido-de-la-entrada-folklorica-urkupina-2013_224372_484344.html

Con ojos aymaras: Hacia la tradición de la lectura

14.08.2013 15:30
Hacia la tradición de la lectura Félix Layme Pairumani   Hubo un plan de alfabetización en 1983 que enseñó a leer y escribir en lenguas indígenas. Entonces ni se soñaba en la tradición de lectura. Toda esa experiencia la consumió el tiempo y sus beneficiarios pasaron a la tercera edad. Como la...

Con ojos aymaras: Hacia la tradición de la lectura

14.08.2013 15:23
Hacia la tradición de la lectura Félix Layme Pairumani   Hubo un plan de alfabetización en 1983 que enseñó a leer y escribir en lenguas indígenas. Entonces ni se soñaba en la tradición de lectura. Toda esa experiencia la consumió el tiempo y sus beneficiarios pasaron a la tercera edad. Como la...

Jilata Roberto Fernández Erquicia

14.08.2013 12:03
Khä 1983 maranakana, Instituto Nacional de estudios Lingüísticos (INEL) ukana irnaqasipxayätha. Ukaru purt’asinkiri mä wiraxucha waynuchuxa, wali jiwaki parliri ukhamara wali jiwaki sawkasiri, ukhamänawa. Kunsa laruñjamaki parliri. Juparuxa tata Witaku Wankasa, Juwaniku Carvajalasa...

Aviso a los visitantes

13.08.2013 19:14
RSS para enviar nuevos artículos directamente a tus lectores.
Elementos: 1 - 10 de 11
1 | 2 >>